Lokalt & hållbart

djurens & natrens villkor


Intill havet och fårhagarna hittar du
Stora Tumlehed Gård som ägs och drivs av
Olof & Pernilla Esping.


Vi erbjuder den lokala marknaden närproducerat
kött, ull och skinn från gårdens får. 


Vi brinner för hög kvalitet, extra djuromsorg och ansvarstagande genom samtliga led. 


Verksamheten bedrivs med ett kretsloppstänk på djuren och naturens villkor. Vi älskar spill men ogillar svinn, därför försöker vi tillvarata allt det vackra naturen bidrar med. - Det är så vi gör skillnad!