Närproducerat & Hållbart

Pernilla och Olof Esping driver Stora Tumlehed Gård - en fårgård intill havskanten på västkusten i Torslanda/Göteborg. Kvalitet, extra djuromsorg och ansvarstagande i samtliga led genomsyrar vår verksamhet. 

Vi brinner för svensk högkvalitativ produktion och erbjuder kött från gården till både privatpersoner och restauranger.

Från vegetarian till köttproducent


I över 25 år har Pernilla varit vegetarian. Så varför förvärva en gård från mitten av 1800-talet och skapa nytt liv med närmare 200 får? 


- För att skapa goda alternativ! 


För att erbjuda den lokala marknaden naturbeteskött av högsta kvalitet med respekt för djur och natur HELA vägen. 


Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts. Naturbetesmarkerna fungerar som kolsänkor eftersom växternas rötter binder koldioxid i marken. Naturbetesmarkerna är också viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de består av ett stort antal olika växtarter där insekter, fjärilar och vilda djur och fåglar trivs. Betande djur är nödvändigt för att bevara dessa marker och förhindra att de växer igen.


Fåren är en pusselbit i ekosystemet och här lever de med extra djuromsorg och uteviselse i varierad miljö. Havsutsiken är en bonus! 


Hur vi tar ansvar genom HELA kedjan kan du läsa om under fliken
"Varför kött från oss?"


Unika smakmöten mellan
hav- & hagmarker


Våra får har vistas utomhus året runt. De betar i en månfald av miljöer med gräs, örter, fruktträd, blommor mm. De vårdar kulturlandskapet i Tumledalen och betar på marker som tidigare varit havsbotten. De kalk- och mineralrika jordarna som djuren betar på ger köttet en unik smak som vi är stolta att kunna erbjuda den lokala marknaden. 


Smakmötet mellan hav- och hagmark återspeglas även i Gårdens varmrökta lamm- och fårkorvar som alla är smaksatta med tång från västkustens rena hav.